Selecteer een pagina

ADHD / autisme

Stoornis of fictie?

Het aantal AD(H)D en Autisme diagnoses schijnt de afgelopen jaren fors te zijn gestegen. Uit verschillende wereldwijde onderzoeken komen zorgwekkende conclusies naar voren. Zo blijkt het aantal kinderen dat medicatie slikt voor AD(H)D te zijn vervijfvoudigd en komen Autisme spectrum stoornissen tegenwoordig voor bij 60 tot 100 kinderen per 10.000 in vergelijking tot 2 tot 5 per 10.000 zo’n 30 jaar geleden. Hoe kan dit? Volgens GGZ instellingen worden de stoornissen vandaag de dag beter herkend en komt het dus niet vaker voor, maar wordt de diagnose eerder gesteld. Oftewel als een kind niet aan de norm voldoet dan heeft hij/zij een stoornis.

Dat kinderen massaal medicijnen voorgeschreven krijgen, zoals bijvoorbeeld  Ritalin, waarvan de werking overeenkomt met cocaïne, lijkt de normaalste zaak van de wereld. Behandelingen lijken niet toereikend. De meest voor de hand liggende behandeling, is volgens veel artsen, het dagelijks slikken van een pilletje. Van deze pillen zijn veel bijwerkingen bekend.

De wetenschap is nog steeds zoekende naar oorzaken van ADHD en autisme en zij zullen hier ook geen sluitend antwoord op krijgen. Dit komt omdat er niet gekeken wordt naar de daadwerkelijke oorzaak namelijk de energy.

Kinderen met autisme en/of adhd zijn extreem hooggevoelig! Het zijn kinderen die meer energy- impulsen binnen krijgen waardoor het gevoel heftiger reageert. Hierdoor voelen ze zich onrustig en worden vervolgens hyperactief om de energy-impulsen te kunnen verwerken. Dan voelen ze zich rustiger in het gevoel.

Ze hebben ook problemen met concentratie omdat ze zoveel energy-impulsen binnen krijgen. Omdat ze alles willen weten wordt hun aandacht verspreid op alles wat binnen komt. Hun aandacht wordt dus verspreid over veel meer items dan een kind wat minder gevoelig is.

ADHD is geen ziekte. Iedereen wordt gevoeliger voor energy-impulsen. Hiervan bewust worden is de eerste stap en vervolgens moeten we leren er anders mee om te gaan. Als we er anders mee om kunnen gaan dan zien we het als een kwaliteit en zeker niet als een stoornis!

Kinderen met autisme worden geblokkeerd in hun gevoel. Hierdoor trekken zij zich terug in hun eigen wereld. Meer informatie hierover volgt nog.

Follow by Email
Facebook
Google+
DISPLAY_ULTIMATE_PLUS